Tjerk Ridder

THEATERMAKER EN MUZIKANT

STICHTING MMP

Stichting Mobile Minds Projects is begin 2015 opgericht en heeft als doelstelling: Het organiseren van lokale, nationale en internationale culturele projecten, gericht op onderzoek, voorstellingen en publicaties. Sporen van Vrijheid van theatermaker Tjerk Ridder was het eerste culturele project wat binnen MMP plaatsvond. In het Licht van Martinus is het tweede culturele project.

 

mmp-bestuur

Het bestuur wordt gevormd door v.l.n.r.: Wouter Overgaauw -penningmeester, Ari Doeser – voorzitter, Samantha Hassink-Burbidge – secretaris

Het Comité van Aanbeveling bestaat o.a. uit: schrijver Geert Mak, hoogleraar Paul Schnabel en burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen.

Stichting MMP is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 62927000.

Het project Sporen van Vrijheid ontvangt via MMP steun van stichting Doen, het vFonds, kfHein fonds, stichting Elise Mathilde, Fentener van Vlissingen Fonds en de provincie Drenthe. Het project In het Licht van Martinus ontvangt ondersteuning van kfHein fonds en Fentener van Vlissingen Fonds.

ANBI
De Stichting Mobile Minds Projects heeft een status als Culturele ANBI.

Dat betekent dat u als particulier of ondernemer fiscaalvriendelijke donaties kunt doen. Als particulier heeft u bijvoorbeeld recht op 1,25 keer aftrek van het bedrag van uw schenking in uw aangifte inkomstenbelasting.

De Stichting MMP is geregistreerd onder fiscaal nummer 855018069

De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit.

Post en huisadres:
Stichting Mobile Minds Projects
P/a Paulus Potterstraat 11
3583 SL Utrecht

Voor inlichtingen over (periodieke) donaties en schenkingen mailt of belt u met Johan van der Kooij johan@tjerkridder.com of mobiel 06 27 07 46 84